Đặc Sản Miền Bắc

Sắp xếp theo:
-4%

Trà tiên

2,200,000 ₫ 2,300,000 ₫
-11%

Hộp Muối Vừng Việt 250G

40,000 ₫ 45,000 ₫
-12%

Túi Muối Vừng Việt 100gr

15,000 ₫ 17,000 ₫
-18%

Hộp Khô Heo Việt 250g

90,000 ₫ 110,000 ₫
-16%

Túi Khô Heo Việt 100g

38,000 ₫ 45,000 ₫
-17%

Túi Khô Heo Việt 50gr

19,000 ₫ 23,000 ₫
-12%
-10%

Hộp nhựa Khô Gà Việt 250gr

75,000 ₫ 83,000 ₫
-10%

Túi giấy Khô Gà Việt 250gr

75,000 ₫ 83,000 ₫
-14%

Hộp Khô Gà Việt 100gr

30,000 ₫ 35,000 ₫
-12%

Túi Khô Gà Việt 100gr

29,000 ₫ 33,000 ₫
-12%

Túi Khô Gà Việt 40g

15,000 ₫ 17,000 ₫
-9%

Túi Khô Gà Việt 25g

10,000 ₫ 11,000 ₫