MILK TEA

Sắp xếp theo:
-45%

TRÀ SỮA KHOAI MÔN

30,000 ₫ 55,000 ₫
-47%

TRÀ SỮA BẠC HÀ

29,000 ₫ 55,000 ₫
-45%

TRÀ SỮA DÂU

30,000 ₫ 55,000 ₫
-45%

TRÀ SỮA ĐẬU ĐỎ

30,000 ₫ 55,000 ₫
-41%

TRÀ NHÀI SỮA

29,000 ₫ 49,000 ₫
-47%

TRÀ XANH SỮA

29,000 ₫ 55,000 ₫
-39%

HỒNG TRÀ SỮA

30,000 ₫ 49,000 ₫
-41%

TRÀ ÔLONG SỮA

29,000 ₫ 49,000 ₫
-47%

TRÀ SỮA HOKKAIDO

29,000 ₫ 55,000 ₫