ROYALTEA 144 XUÂN THỦY

Sắp xếp theo:
-34%

XOÀI ĐÁ XAY KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-46%

DÂU TÂY ĐÁ XAY KEM CHEESE

35,000 ₫ 65,000 ₫
-34%

VIỆT QUẤT ĐÁ XAY KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

COOKIES SỮA ĐÁ KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

MATCHA ĐÁ XAY KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

TRÀ ÔLONG HOA HỒNG KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

HỒNG TRÀ VẢI KEMCHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

TRÀ ÔLONG QUẾ VƯƠNG KEMCHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

TRÀ ÔLONG ĐÀO KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

TRÀ ÔLONG ROYAL KEMCHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

TRÀ XANH ROYAL KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-34%

HỒNG TRÀ ROYAL KEM CHEESE

35,000 ₫ 53,000 ₫
-0%

CÀPHÊ ĐÁ VIỆT NAM

25,000 ₫ 25,000 ₫
-0%

CÀPHÊ SỮA VIỆT NAM

30,000 ₫ 30,000 ₫
-39%

MÁT CHA CHÂN TRÂU ĐƯỜNG ĐEN

30,000 ₫ 49,000 ₫
-39%
-39%
-48%

TRÀ XANH LÊ HOA QUẾ

35,000 ₫ 67,000 ₫
-38%

TRÀ DÂU TÂY KEM CHEESE

40,000 ₫ 65,000 ₫
-46%

TRÀ ĐÀO CAM XẢ

35,000 ₫ 65,000 ₫
-46%

TRÀ ĐÀO CAM XẢ

35,000 ₫ 65,000 ₫
-46%

TRÀ CHANH LEO DỨA MẬT ONG

35,000 ₫ 65,000 ₫
-46%

TRÀ XOÀI TƯƠI

35,000 ₫ 65,000 ₫
-46%

TRÀ HOA HỒNG MẬT ONG

35,000 ₫ 65,000 ₫