3 sản phẩm tìm thấy trong Trà Sữa các loại

Matcha Đậu Đỏ

42,000đ

45,000đ

Matcha Cake Cream

42,000đ

45,000đ

Matcha Kem Cheese

45,000đ

49,000đ